facebook

Aktuality

19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 08.06.2018

P O Z V Á N K A

Vážený pán poslanec,

     pozývam Vás na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote, ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2018 na Obecnom úrade v Muránskej Lehote o 16.00 hod.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola Uznesení č.130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140/2018 z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2018
 5. Voľba hlavného kontrolóra obce
 6. Záverečný účet obce za rok 2017 +  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017
 7. Individuálna výročná správa obce za rok 2017
 8. Odmena pre hlavného kontrolóra obce
 9. Schválenie prijatia úveru na zlepšenie vzhľadu obce –úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
 10. Rekonštrukcia miestnej komunikácie – prejednanie návrhu
 11. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 5/2018
 12. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Muránska Lehota na nové volebné obdobie r. 2018 -2022
 13. Určenie počtu poslancov Obce Muránska Lehota na nové volebné obdobie 2018 -2022
 14. Rozpočtové opatrenia č. 3, 4/2018– zmeny „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2018“ prevedené starostom obce
 15. Rôzne
 16. Záver

                                                                         Miloslav Marčák

                                                                           starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?
Áno (76.7%)
Nie (10%)

Návštevnosť