facebook

Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 30.08.2018

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
pre Voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Miloslav Marčák, starosta Obce Muránska Lehota, v zmysle § 169, ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie Obce Muránska Lehota, pre Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.novembra 2018

Mgr. Ivetu Tomiovú, Muránska Lehota č. 89

   Kandidátne listiny pre voľbu starostu, ako aj kandidátne listiny pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva môžu politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo nezávislí kandidáti zákonným spôsobom doručiť

Mgr. Ivete Tomiovej

Kontakt:

Telefón: 0907137283

email: obecmurlehota@stonline.sk

adresa: Muránska Lehota č. 89

V Muránskej Lehote, 30.08.2018

                                                                                                                             Miloslav Marčák

                                                                                                                              starosta obce

Oznam

Miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín v obci Muránska Lehota

   Podľa § 171 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu bolebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce sa doručujú zapisovateľke Miestnej volebnej komisie obce Muránska Lehota

Mgr. Ivete Tomiovej, Muránska Lehota č. 89

   Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dni predo dňom konania volieb.

Posledným dňom na doručenie kandidátnych listín je

utorok 11.9.2018 v čase od 8.00 hod. do 24.00 hod.

   Kandidátne listiny, ktoré neboli doručene v ustanovených spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Bližšie informácie o postupe, spôsobe a lehote podávania kandidátnych listín a ich vzory s prílohami sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/? volby-oso2018⊂or=263840

V Muránskej Lehote, 30.08.2018

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie vo obci Muránska Lehota

   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predisov, do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb t.j. do 11.09.2018

   Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky na adresu: obecmurlehota@stonline.sk

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

   Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/? volby-oso2018or=263840

V Muránskej Lehote, 30.08.2018

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?
Áno (75.8%)
Nie (11.5%)

Návštevnosť