facebook

Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 24.09.2018

                               ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

Muránska Lehota

Obec - Mesto - Mestská časť1) Muránska Lehota  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1):

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1. Miloslav Marčák, 55 r., starosta obce, nezávislý kandidát

V

Muránskej Lehote

Dátum:

14.09.2018

podpis

odtlačok pečiatky obce1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

                                               ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva

v Muránskej Lehote

Obec - Mesto - Mestská časť1) Muránska Lehota uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1. Peter Dacho, 43 r., mäsiar-údenár, nezávislý kandidát

2. Jaroslav Laboš, 52 r., automechanik, nezávislý kandidát

3. Miloš Senko, 58 r., nástrojár, SMER- sociálna demokracia

4. Jaroslav Švonavec, 47 r., obrábač kovov, nezávislý kandidát

5. Tibor Vavrek, 55 r., prevádzkový zámočník, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí .....5..... poslancov.

V

Muránskej Lehote

Dátum:

14.09.2018

podpis

odtlačok pečiatky obce1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?
Áno (77.9%)
Nie (9.3%)

Návštevnosť