facebook

Aktuality

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstava v Muránskej Lehote

 28.09.2018

Starosta obce v Muránskej Lehote oznamuje, že dňa 30.09.2018 o 16:00 hod sa bude konať 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Kontrola Uznesení č.155,156,157,158/2018 z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.07.2018
  5. Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2017
  6. Oprava strechy kultúrneho domu
  7. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 8/2018
  8. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 – zmena „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2018“ prevedená starostom obce
  9. Rôzne
  10. Záver
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?
Áno (76%)
Nie (10.3%)

Návštevnosť