facebook

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 06.12.2019

P O Z V Á N K A

     pozývam Vás na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2019 na Obecnom úrade v Muránskej Lehote o 16.00 hod.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Kontrola Uznesení č. 36, 37, 38, 39, 40 ,41 ,42 ,43, 44, 45, 46, 47/2019 z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.11.2019
  5. Zápis do kroniky obce Muránska Lehota za rok 2019
  6. Rozpočet obce Muránska Lehota na roky 2020- 2022 + stanovisko hlavného kontrolóra obce
  7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
  8. Zásady odmeňovania poslancov obce Muránska Lehota
  9. Rôzne
  10. Záver

                                                                             Miloslav Marčák

                                                                              starosta obce

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť