facebook

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 12.02.2020

P O Z V Á N K A

     pozývam Vás na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote, ktoré sa uskutoční dňa 14.02.2020 na Obecnom úrade v Muránskej Lehote o 16.00 hod.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola Uznesení č. 48,49, 50,51,52,53/2019 zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019
 5. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti obce Muránska Lehota za rok 2019
 6. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,  záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
 7. Rozpočtové opatrenie č. 11/2019– zmena „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2019“ prevedená starostom obce
 8. Zakúpenie  tlačiarne  + čerpanie RF
 9. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020
 10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Muránska Lehota
 11.  Rôzne
 12. Záver

                                                                                                                               Miloslav Marčák

                                                                                                                                starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?
Áno (61.9%)
Nie (35.5%)

Návštevnosť