facebook

Aktuality

Koronavírus (COVID-19) - informácie. pokyny, usmernenia

 10.03.2020

Bližsie informácie si môžete pozrieť TU: kliknite na jednotlivé odkazy.

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-10-114417-Koronavirus_biely_A5-1.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-10-114450-Koronavirus_modry_A5-1.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-10-114532-Koronavirus_odporucania_EN-1.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-10-114546-Koronavirus_odporucania-1.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-11-101513-Usmernenie_hlavn__ho_hygienika_SR_karantena_09_03.2020.pdf

https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1297880

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-11-103038-Usmernenie_hlavn__ho_hygienika_SR_COVID-19_tretia_aktualiz__cia_farebne.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-13-092410-Manu__l_-_volania_ob__anov_-_koronav__rus_-_KS_IZS__OS_zlo__iek.pdf

https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1301337

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-16-085911-Re__imov___opatrenie_HHSR_pri_ohrozen___verejn__ho_zdravia-1.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-16-115653-opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok-1.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-23-102952-karant__nne_opatrenie_____inn___od_19_03_2020-1.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-23-103450-10_odpor__an___ke_ste_doma_COVID-19.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-23-103639-o_robi__ak_ste_chor___COVID-19.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-23-103938-Pomoc_sebe_a_druh__m_COVID-19.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-23-104109-Osoby_s_vy__m_rizikom_ochorenia_COVID-19.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-23-104641-Usmernenie_hlavn__ho_hygienika_SR_COVID-19__piata_aktualiz__cia.pdf

https://www.zmos.sk/uvo-otvaranie-ponuk-a-dalsie-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://www.zmos.sk/metodicky-postup-vykonavania-zasahov-v-suvislosti-s-nebezpecenstvo-sirenia-ochorenia-virusov-a-bakterii-koronavirusu-sars-cov-2-oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienka-5-aktualizacia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://www.zmos.sk/slovenska-posty-prijala-dalsie-opatrenia-pre-prevenciu-sirenia-koronavirusu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://www.zmos.sk/informacia-k-organizovaniu-pohrebov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://www.zmos.sk/uvz-vydal-stanovisko-ku-komunalnym-odpadom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://www.zmos.sk/opatrenia-eu-v-suvislosti-s-koronavirusom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://www.zmos.sk/postoje-zmos-k-aktualnej-situacii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://www.zmos.sk/covid-19-smart.html

https://www.zmos.sk/zostan-doma---oznam/mid/405616/.html#m_405616

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-27-090910-opatrenie_povinnost_nosi___r____ka.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-27-090953-opatrenie_UVZ_SR_poskytovanie_soci__lnych_slu__ieb.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-27-091022-z__kaz_prev__dzok_v_nedelu_sanit__rny_den.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-03-30-084314-Uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_-1.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-04-01-091839-Usmernenie_hlavn__ho_hygienika_SR_v_s__vislosti_s_ochoren__m_COVID-19___iesta_aktualiz__cia.-1.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-04-07-132827-Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-04-21-112355-final_opatrenie_statna_karantena_16_4_2020.pdf

http://www.muranskalehota.sk/files/2020-04-22-134855-OOPP-MVSR.pdf

https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://www.zmos.sk/zabezpecenie-ochrany-klientov-a-personalu-zariadeni-socialnych-sluzieb-pocas-pandemie-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na základe odporúčania MV SR obmedzujeme od 16.03.2020 do odvolania stránkové hodiny na čas od 8:00 do 11:00 hod

Naďalej platí, že v prípade potreby je potrebné zvoniť dole pri vchode.

                                                                                                         Miloslav Marčák, starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť