facebook

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 21.04.2020

P O Z V Á N K A

     pozývam Vás na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote, ktoré sa uskutoční dňa 23.04.2020 na Obecnom úrade v Muránskej Lehote o 16.00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  9. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola Uznesení č. 54,55,56,57,58,59,60,61/2020 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.02.2020
 5. Schválenie prijatia úveru na rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Muránska Lehota
 6. Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci – čerpanie RF
 7. Rekonštrukcia miestnej komunikácie – cintorín
 8. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020
 9. Úhrada bežných výdavkov z prostriedkov rezervného fondu
 10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020– zmena „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2020“ prevedená starostom obce
 11. Rôzne
 12. Záver

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť