facebook

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 31.07.2020

P O Z V Á N K A

     pozývam Vás na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote, ktoré sa uskutoční dňa 03.08.2020 na Obecnom úrade v Muránskej Lehote o 16.00 hod.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu  11. zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Kontrola Uznesení č.70,71,72,73,74,75,76/2020 z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.06.2020
  5. Rekonštrukcia miestnej komunikácie – cintorín
  6. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 5/2020
  7. Rôzne
  8. Záver

                                                                           Miloslav Marčák

                                                                              starosta obce

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť