facebook

Aktuality

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“ – oznámenie o strategickom dokumente

 12.08.2020

Vážení občania, oznamujeme Vám, že verejnosť môže doručiť svoje písomne stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027  do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1,

974 05  Banská Bystrica

Do oznámenia o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027 je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na Obecnom úrade v Muránskej Lehote a na webovej stránke obce Muránska Lehota – v prílohe tohto oznámenia:  

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje, že strategický dokument je zverejnený na webovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť