facebook

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 22.03.2021

      14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote sa uskutoční dňa 25.03.2021 na Obecnom úrade v Muránskej Lehote o 16.00 hod.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola Uznesení č. 88,89,90,91,92,93  z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2020
 5. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti obce Muránska Lehota za rok 2020
 6. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,  záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020
 7. Rozpočtové opatrenia č.8/2020, 1,2/2021 – zmeny „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2020 a 2021“ prevedené starostom obce
 8. Zakúpenie  kompostérov
 9. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021
 10. Rôzne
 11. Záver
1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť