facebook

Aktuality

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

 29.10.2021

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny
S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené
nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený
počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. k požiarom v bytovom fonde.
Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích
telies, dymovodov a komínov spôsobila až 459 požiarov, pri ktorých sa zranili 2 osoby.
Celková škoda spôsobená požiarmi sa vyšplhala na sumu 813 220 eur.
Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci technický stav
dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích
telies. Okrem spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s
otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.
Hasiči za účelom eliminácie požiarov v obytných domoch a iných objektoch odporúčajú
skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu
výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob a
dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.
‼ Odporúčania počas vykurovacej sezóny ‼
☝Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo.
Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko
vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.
☝Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné preskúšanie
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov
zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.
Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na
stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému
poškodeniu.
Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových
prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby
nedošlo k úniku plynu do okolia.
☝Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené
žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.


Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Revúcej

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť