facebook

Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK

 08.12.2021

Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

Do Oznámenia o strategickom dokumente Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „Envirostratégia BBSK“ je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie v pracovných dňoch počas úradných hodín na Obecnom úrade v Muránskej Lehote, Muránska Lehota 83, okres Revúca.

V Muránskej Lehote 08. 12. 2021

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť