facebook

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 28.09.2022

Starosta obce oznamuje občanom , že dňa 30.09.2022 o 17:00 hod sa uskutoční 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote na obecnom úrade.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Kontrola Uznesení č. 130,131,132,133,134,135,136,137, 138, 139, 140, 141/2022 z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2022
  5. Návrh ústrednej inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie  k 31.12.2022 + vyraďovacia a likvidačná komisia
  6. Rozpočtové opatrenia č. 4, 5/2022– zmeny „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2022“ prevedené starostom obce
  7. Rôzne
  8. Záver

                                                                           Miloslav Marčák

                                                                              starosta obce

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť