facebook

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 21.11.2022

Starosta obce oznamuje občanom , že dňa 24.11.2022 o 16:00 hod sa uskutoční  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote na obecnom úrade.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
 1. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdávanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Vystúpenie novozvoleného starostu
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
 3. Určenie platu starostu obce
 4. Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2021
 5. Zmena rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 7/2022
 6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022– zmena „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2022“ prevedená starostom obce
 7.  Rôzne
 8. Záver

                                                                                   Miloslav Marčák, starosta obce


1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť