facebook

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
SLužby v oblasti CO a OOÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.00 €
Tlačiareň + farby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: EIDOLON s.r.o.
834.49 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
184.35 €
Zemné práce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján Hrbáľ
719.00 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
229.90 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: OLESTA spol. s r.o.
150004.94 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
351.00 €
SLužby v oblasti CO a OOÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.21 €
Stravné lístky, odmena, poštovné, poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
517.62 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.00 €
Sada náradia Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
230.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
545.71 €
SLužby v oblasti COO a OÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24.00 €
Vytýčenie plynovodu Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SPP- distribúcia, a.s.
164.39 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Nebezbečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
72.50 €
Benzínová kosačka Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
230.00 €
Toner Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
29.40 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.00 €
Sprostredkovanie prístupu do siete internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ferdinandy, s.r.o.
40.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
251.66 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
SLužby v oblasti COO a OÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24.00 €
Revízia plynového zariadenia Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Revízna spoločnosť SR 1 s.r.o.
69.00 €
Revízia plynového zariadenia Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Revízna spoločnosť SR 1 s.r.o.
99.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.00 €
Elektrocentrála GUDE Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
230.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
209.12 €
Pluhovanie komunikácie v obci Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Marek Laboš
120.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
351.00 €
Valec do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
33.90 €
SLužby v oblasti COO a OÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24.00 €
Telefón,internet Odb.: Ondrej Domány
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
Stravné lístky, odmena, poštovné, poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
478.16 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.00 €
Akumulátorová kosačka Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
287.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
212.08 €
SLužby v oblasti COO a OÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24.00 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
Tonery Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
66.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
19.25 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie 2020, prevádzku: verejný rozhlas Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.00 €
Pracovná obuv,odev Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
143.40 €
Pracovná obuv,odev Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
254.50 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
141.57 €
Asanácia staticky silno narušenej budovy a odvoz sutín Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján Hrbáľ
608.00 €
Služby technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Pavol Zapletal- P.Z.-služby v ochrane pred požiarmi
528.00 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
SLužby v oblasti COO a OÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.00 €
Toner Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
124.00 €
Spisové obaly Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: A. Potočníková - FVCC
54.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
159.07 €
Štrk+doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
240.31 €
SLužby v oblasti COO a OÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
351.00 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Doména a webhosting Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Stravné lístky, odmena, poštovné, poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
501.83 €
Údržba výpočtovej techniky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Igor Škvarla FORS COOP.S
41.00 €
Kálačka Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
53.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.00 €
autorská odmena Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Ochrana PC Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ESET, spol. s r.o.
39.12 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
Zemný plyn - preplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9.31 €
Elektrina- nedoplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
184.19 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
330.96 €
SLužby v oblasti COO a OÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
39.00 €
Registratúrny denník rozšírený Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ŠEVT, a.s
17.50 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
276.22 €
Brúska uhlová Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
53.00 €
Toner Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
31.00 €
SLužby v oblasti COO a OÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24.00 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
Čipová karta Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Disig, a.s.
35.00 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
65.00 €
Stravné lístky, odmena, poštovné, poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
314.27 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Toner Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
31.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.18 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
264.81 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
49.90 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
586.12 €
Právo pre ROPO a OBCE 2020 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Wolters Kluwer s r.o.
89.00 €
Systémová podpora 2020 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
351.79 €
Nebezbečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
-209.14 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
373.64 €
Vypracovanie dokumentácie COO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
120.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
9.61 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
287.00 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Ohrievač vody Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Martin Vrbjar - ELEKTRO SERVIS
119.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.06 €
Pneumatika na malotraktor Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: GUMEX SLovakia
40.50 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
337.99 €
Sada náradia Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
53.00 €
Kompresor GUDE Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
265.00 €
Prekrytie strechy na budove obecného úradu a oprava komínov na budove obecného úradu Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: BaM Stolárstvo - Ján Berzéty
11054.27 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.06 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
327.86 €
Toner Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
31.00 €
Zvárací invertor Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
266.00 €
Pracovná obuv,oblečenie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
45.70 €
Stravné lístky,odmena,pošt.,poistné,balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
351.93 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.62 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.18 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
46.50 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
431.16 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
77.70 €
Akumulátorová píla Husqvarna Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
266.00 €
Telefón,internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
287.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.42 €
Aku vŕtačka so skrutkovákom Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
106.00 €
Kosačka motorová STIGA Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
266.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
281.60 €
Auditorské služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
420.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
470.10 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
70.12 €
Pieskovisko Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Lefay s.r.o.
113.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
264.31 €
Pracovný odev, obuv Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
232.00 €
Stolová brúska Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
106.00 €
Toner, optický valec Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
60.80 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.39 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
109.03 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Uhlová brúska Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
106.00 €
Hojdačky + montáž Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ENERCOM s.r.o.
1409.76 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
306.28 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
31.00 €
Vypracovanie PD Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci - Vetva "E" k cintorínu. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Karol Kovács s.r.o.
360.00 €
Prepracovanie PD Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obcí Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Karol Kovács s.r.o.
360.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
287.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.06 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
303.14 €
Pluhovanie a úprava obecných ciest Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štefan Senko
280.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.06 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
303.13 €
Zverák Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
79.00 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
200.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.84 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Rebrík hliníkový Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
193.00 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
50.00 €
Pracovný odev, obuv Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
93.00 €
Štrk, doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
89.86 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
220.83 €
Polohopisné a výškopisné zameranie miest.komunikácie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Kilík Ján - JK
300.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
49.02 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
116.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.26 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
4.81 €
Akumulátorové búracie kladivo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
199.90 €
Elektrické búracie kladivo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
54.00 €
Poradca 2019 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca s.r.o.
30.72 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
337.23 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
287.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
56.95 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
449.74 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
30.90 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie 2019, prevádzku: verejný rozhlas Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.06 €
Autorská odmena za licenciu Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Za doménu, webhosting a zálohu webstránky ww.muranskalehota.sk na obdobie 01.01.2019-31.12.2019 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
73.00 €
Rebrík výsuvný Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
50.00 €
Elektrocentrála Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
200.00 €
Ochrana PC Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ESET, spol. s r.o.
55.92 €
Spisové obaly Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: L.Borzi - FVCC
47.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.40 €
Preplatok za zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
361.51 €
Preplatok za elektrinu Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
269.68 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
248.06 €
Štrk, doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
108.00 €
Aktualizácia webstránky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Kalendáre Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
24.00 €
Geometrický plán Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Kilík Ján - JK
357.00 €
Dopravná značka Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Gemer Kovo s.r.o.
58.44 €
Informačná tabuľa Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Gemer Kovo s.r.o.
235.68 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
557.96 €
Realizácia stavebných prác na úprave verejných priestranstiev v obci Muránska Lehota Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Rastislav Hanuštiak
60491.41 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
29.00 €
Elektrické búracie kladivo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
200.00 €
Čerpadlo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
50.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.40 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
22.44 €
Hodiny, power bank Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: LIM PO, s.r.o.
431.60 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Obecné noviny 2019 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: INPROST spol. s r.o.
88.40 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
168.88 €
Pohľadnice, magnetky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: FORK, s.r.o.
133.32 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.06 €
Akumulátorová vŕtačka Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
50.00 €
Pracovný odev, obuv Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
173.40 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
252.44 €
Komunitný plán sociálnych služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: RNDr. Radomír Babiak,PhD.
110.00 €
Právo pre ROPO a OBCE 2019 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Wolters Kluwer s r.o.
79.80 €
Systémová podpora 2019 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
351.79 €
Prekrytie strechy a čiastočná oprava krovu na budove kultúrneho domu + oprava komínov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: BaM Stolárstvo - Ján Berzéty
4364.81 €
Štrk, doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
100.18 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
341.00 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
44.41 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.40 €
Použitie vysokozdvižnej plošiny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
23.95 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.29 €
Pracovný odev, obuv Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
43.38 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
29.00 €
Maľovaná mapa Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CBS spol., s.r.o.
117.60 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
205.06 €
Stavebné práce na stavbe:Z38730 „Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie“ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Inžinierske stavby, a.s.
15589.73 €
Oprava strechy KD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: BaM Stolárstvo - Ján Berzéty
3000.00 €
Kalendáre Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
96.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.40 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.12 €
Vystúpenie FS Lykovec Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mestské kultúrne stredisko Revúca
150.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
244.25 €
Perá, tašky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Kontur Promotion, s.r.o.
636.00 €
Schválenie ŽoNFP pre projekty „Rekonštrukcia miestnej a komunikácie“ a „Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva“ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
720.00 €
Tričká s potlačou Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: LIM PO, s.r.o.
1695.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
412.66 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.40 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
8.02 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.12 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
360.12 €
audítorské služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
360.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
341.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.73 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
221.37 €
Vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
180.00 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
58.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
303.14 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.70 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
58.16 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
247.41 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
238.08 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Obecné noviny- doplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: INPROST spol. s r.o.
20.80 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
11.22 €
Štrk, doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
162.72 €
Uhlová brúska Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
239.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
494.39 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
341.00 €
Kvety Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Július Mojses - DARKA
22.40 €
Vyznačenie polohy v mape Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CBS spol., s.r.o.
120.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
277.91 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.06 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
252.40 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
145.00 €
Hoblovačka Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
239.00 €
Pluhovanie ciest Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štefan Senko
360.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Spisové obaly Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: L.Borzi - FVCC
30.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Odmeny výkonným umelcom... Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.00 €
Kosačka mulčovacia Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
399.00 €
Kalové čerpadlo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
239.00 €
Oprava tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Igor Škvarla FORS COOP.S
38.90 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
228.88 €
Obecné noviny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: INPROST spol. s r.o.
67.60 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
7.96 €
Záhradná štiepkovačka Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
239.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
376.81 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
341.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
439.95 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Autorská odmena - obecný rozhlas Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Pracovné oblečenie, obuv Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
206.00 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
58.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
102.00 €
Antivírusový program Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ESET, spol. s r.o.
39.05 €
doména, webhosting, záloha webstránky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
89.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
203.69 €
Právo pre ROPO a OBCE 2018 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Wolters Kluwer s r.o.
77.40 €
Systémová podpora 2018 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
351.79 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.06 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
234.92 €
Počítačové služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Mária Ropeková
71.20 €
Štrk+ doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
54.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
214.30 €
Guma na pluh Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Rubbex, s.r.o.
95.74 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.12 €
Športové poháre Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
69.89 €
pohľadnice Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: FORK, s.r.o.
32.77 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
22.01 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
29.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
245.60 €
Stoličky Viva Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: B2B Partner s.r.o.
292.80 €
Mikulášsky oblek Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SHOP ZONE s.r.o.
56.10 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
67.72 €
Štrk+ doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
108.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
307.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
54.73 €
Audítorské služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
360.00 €
cement,odvoz Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: HALAN s.r.o.
85.80 €
Vlajka Slovenskej republiky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Gajdoš Gabriel - REPREZENT
21.50 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
41.80 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Poradca, zákony 2018 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca s.r.o.
58.80 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
220.68 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
95.60 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Sada náradia Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
95.00 €
Komunálny odpad, VOk Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
612.05 €
Športové poháre Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
83.88 €
Stavebné práce na stavbe - miestna komunikácia Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Inžinierske stavby, a.s.
31762.40 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Elektrická vŕtačka Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
95.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
14.15 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
242.31 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
307.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.64 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Patrik Pánik
56.90 €
Čerpadlo do fontány Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ABC-ZOO, s.r.o,
28.50 €
Nástenný kalendár Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: FORK, s.r.o.
429.60 €
Magnetky, pohľadnice,doprav Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: FORK, s.r.o.
74.40 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
422.54 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
210.74 €
Pásová brúska Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
95.00 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ledum Kamara SK s.r.o.
21.73 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.06 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
225.34 €
Elektrické nožnice na živý plot Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
95.00 €
Príklepová vŕtačka Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
47.00 €
nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
74.88 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.91 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Soft-Tech, s.r.o.
80.04 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.06 €
Plastová nádoba 110 a 120 l Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
72.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
12.58 €
Servis futbalového stola Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Unihouse, s.r.o.
20.00 €
Bežiaci pás,box. vrece, rukavice Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: inSPORTline s.r.o.
1173.90 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
47.00 €
Pracovné oblečenie,obuv Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
116.20 €
Pracovné oblečenie,obuv Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
82.40 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
214.24 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
262.00 €
Odmeny výkonným umelcom... Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Stolný futbal Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Unihouse, s.r.o.
572.90 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
422.54 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Spisové obaly Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: L.Borzi - FVCC
29.00 €
Elektrická listová píla Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
95.80 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
236.44 €
Pluhovanie a úprava obecných ciest Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štefan Senko
160.00 €
Plaketa,vlajky,tyče na vlajky,doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
205.75 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
-4.28 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Uhlová brúska Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
95.00 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
138.79 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
232.18 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.85 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
12.14 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
395.93 €
Pracovné oblečenie,obuv Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
82.40 €
Elektrické búracie kladivo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
139.20 €
Systémové komponenty Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Igor Škvarla FORS COOP.S
109.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.66 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
346.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
450.40 €
Tonery Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CAMEA computer systems, a.s.
64.66 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Autorská odmena za licenciu Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
79.00 €
Elektrická kosačka Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
139.00 €
Preplatok zemný plyn 2016 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
60.30 €
Preplatok elektrina 2016 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
22.00 €
Systémová podpora 2017 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
351.79 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
233.27 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.79 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.68 €
Boxovacie vrece,držiak,boxerské rukavice Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: inSPORTline s.r.o.
98.20 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
102.82 €
Stolová píla Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
139.00 €
Kalendáre Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
80.00 €
Doména, webhosting, záloha webstránky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
256.77 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Obecné noviny 2017 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: INPROST spol. s r.o.
67.60 €
Poradca, zákony 2017 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca s.r.o.
49.80 €
Montážne práce - oddychová zóna Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
938.40 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
25.15 €
Nahranie, vydanie CD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SGT Records - Tomáš Kontra
1265.00 €
Kompresor Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
139.00 €
Všeobecný materiál - Oddychová zóna Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: HALAN s.r.o.
51.60 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
222.06 €
Právo pre ROPO a OBCE Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Wolters Kluwer s r.o.
74.40 €
Doprava, štrk Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
98.88 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
324.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Všeobecný materiál - Oddychová zóna Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: HALAN s.r.o.
100.37 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
132.05 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Tonery Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CAMEA computer systems, a.s.
67.55 €
Pracovné oblečenie,obuv Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
119.40 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
212.94 €
Altánok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOORSTONE,s.r.o.
1622.00 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
243.18 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.72 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Športové poháre Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
77.88 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Športové poháre Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
114.88 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.07 €
Servis výpočtovej techniky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Igor Škvarla FORS COOP.S
25.00 €
Krovinorez Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
599.00 €
Vŕtačka, Hoblík Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
243.10 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
322.95 €
Krb NORMAN Piko Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TUMA INVEST, spol. s.r.o.
311.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.80 €
Audítorské služny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
264.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
6.29 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.98 €
Doprava, štrk Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
100.08 €
Zber odpadu z VOK Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
326.86 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
225.91 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
236.31 €
Elektrocentrála Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
243.87 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
324.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.83 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
394.12 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Jednonápravový malotraktor s prívesom Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
2229.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.98 €
Prenosná ozvučovacia zostava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Edu Work s.r.o.
299.00 €
Čerpadlo kalové Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
243.00 €
Spisové obaly Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: L.Borzi - FVCC
29.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.05 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
85.24 €
Zriadenie webovej aplikácie www.muranskalehota.sk Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
415.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
315.48 €
Zvárací invertor Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
325.00 €
Vyhotovenie kópie znaleckého posudku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Nemoga Ondrej REAL- S-ING
30.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
12.58 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Doména, webhosting, záloha webstránky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
84.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
237.17 €
Pracovné oblečenie, hyg. potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
298.40 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
397.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
54.55 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
324.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
410.33 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Tonery do tlačiarni Dod.: CAMEA computer systems, a.s.
111.44 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
413.19 €
Vozík transporter - kára Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
158.00 €
Píla kotúčová - cirkulár Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
397.00 €
Verejná správa Slovenskej republiky – ročný prístup . Prístup od 1.5.2016 do 31.4.2017 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
84.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie 2016, prevádzku: verejný rozhlas Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.00 €
Projektové dokumentácie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Karol Kovács s.r.o.
1999.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
Lekárničky,termosky,tašky,obedáre Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
158.28 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
237.47 €
Lekárnička Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
56.50 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
44.66 €
Motorová píla H-450 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
476.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
318.27 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
23.58 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Pracovné oblečenie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
552.76 €
Pracovné oblečenie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
237.84 €
Nákupná taška na kolieskach Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
28.00 €
Vozík prepravný Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
85.00 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Realizácia verejného obstarávania „Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota “ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
840.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
324.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.76 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
394.12 €
Farba do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
18.90 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.00 €
Čizmy, monterkové súpravy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
507.50 €
Čižmy, rukavice, mydlá, krémy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
217.99 €
Realizácia verejného obstarávania „Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota “ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
1200.00 €
Kára Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
124.80 €
Xerox alternatívny toner pre HP Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
33.00 €
ESET Smart Security Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ESET, spol. s r.o.
50.33 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Doména, webhosting, záloha webstránky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
60.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Elektrina- nedoplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
25.40 €
Zemný plyn - nedoplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
111.06 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
201.18 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
49.15 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Realizácia verejného obstarávania „Rekonštrukcia miestnych komunikácii“ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
840.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Tlačiareň MFP M177fw Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
262.00 €
Obuv pracovná teplá, kabát teplý pracovný Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
508.87 €
Odhŕňač snehu, Fúrik, Metla cestárska Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
124.12 €
Obuv pracovná teplá Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
56.80 €
Obuv pracovná teplá, kabát teplý pracovný Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
218.10 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
322.05 €
Doprava,štrk Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
220.20 €
Nepravidelná autobusová doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján Gabaj - GAJARO TOUR
30.00 €
toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
21.60 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
49.54 €
Služby verejného obstarávateľa Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
1200.00 €
Písací stôl Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: NASTOLEM, s.r.o.
87.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
66.03 €
Obecné noviny 2016 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: INPROST spol. s r.o.
67.60 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
171.21 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Pracovné kabáty Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
56.80 €
Pracovné oblečenie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
124.79 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
29.87 €
Systémová podpora 2016 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
291.79 €
Poradca, zákony 2016 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca s.r.o.
24.90 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
240.51 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
319.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48.52 €
Poradca, zákony 2016 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca s.r.o.
24.90 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Nepravidelná autobusová doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján Gabaj - GAJARO TOUR
18.00 €
Právo pre ROPO a OBCE Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Wolters Kluwer s r.o.
72.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Pracovný kabát,rukavice Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
115.00 €
Pracovné nohavice, rukavice Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
47.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
440.49 €
Lekárnička, krémy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
57.10 €
Fúriky,rezné kotúče,štetec Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
141.96 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.88 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Farby do tlačiarne, toner Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
70.15 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.23 €
Ochranné prac.pomôcky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
141.89 €
Ochranné prac.pomôcky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
85.20 €
Skruže betónové Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Marian Hrivňák - MAGMA
40.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
133.26 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
132.46 €
Odpadové nádoby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
27.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
232.83 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.32 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
17.29 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Kroje Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: MS Trading, s.r.o.
705.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.10 €
Elektrina- preplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-0.46 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
306.31 €
športové poháre Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
121.87 €
Audítorské služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
240.00 €
Pracovné nohavice, tričká Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
84.99 €
Montérková súprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
141.75 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
319.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.54 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
410.33 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Montérky, tričko, rukavice Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
142.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
250.83 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.88 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Obuv pracovná Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
141.75 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
307.14 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.88 €
Tonery,valec,myš, klávesnica,káble, Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
116.89 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
329.23 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
6.29 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
41.82 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.95 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
119.65 €
Pletivo, drôt Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: STAVIVO IBV, s.r.o.
44.32 €
PC stolík Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: NASTOLEM, s.r.o.
114.00 €
Posilňovacie náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SA SportAcademy s. r. o.
1695.76 €
Siete, oceľové lanko Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Kv.Řezáč, s. r. o.
372.68 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
231.29 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.96 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
319.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.01 €
Elektrina-nedoplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
11.22 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Almanach obce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
28.60 €
Plastové nádoby na odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
54.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
391.80 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
66.65 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Odmeny výkonným umelcom ... Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Trezor Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: A-TREZORY, s.r.o.
70.56 €
Pluhovanie a úprava obecných ciest Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štefan Senko
360.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.19 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
210.97 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.13 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
377.90 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
6.29 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Štrk+doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
58.56 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
464.36 €
Farba do tlačiarne,USB Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
47.53 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
60.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
319.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.88 €
Poskytnutie dotácie - CVČ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
35.00 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
21.60 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Ohrievač Tatramat Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
116.40 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Autorská odmena Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
63.00 €
Tlačivá - daň z nehnuteľnosti Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: INPROST spol. s r.o.
15.71 €
Doména,webhosting,záloha webstránky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
Zemný plyn - preplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
145.50 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
177.74 €
Členské známky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Okresný výbor DPO v Revúcej
20.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
134.98 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
119.70 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
234.03 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.88 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
21.60 €
Štrk+doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
79.68 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
302.28 €
Reklamné predmety Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Oľga Kontúrová - OK print
119.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.10 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
30.93 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
22.01 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
74.00 €
obecné novin Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: INPROST spol. s r.o.
67.60 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
58.94 €
Systémová podpora 2015 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
291.79 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
233.64 €
Cement Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
86.40 €
Poskytnutie dotácie - CVČ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
35.00 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
46.21 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
2.25 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
14.75 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.63 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
66.31 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
27.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
298.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
74.00 €
Audítorské služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
240.00 €
Občerstvenie - voľby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
11.57 €
Reprezentačné - OcZ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
8.81 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
8.39 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
5.00 €
Kancelársky potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
8.76 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
10.19 €
Tlakomer, teplomer Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jana Házyová - REVITAL
73.20 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.99 €
Spisové obaly Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
3.00 €
Právo pre ROPO a OBCE Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Wolters Kluwer s r.o.
69.60 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
480.97 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
144.90 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.10 €
Správny poplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Okresný úrad Rimavská Sobota
24.00 €
Tlakomer Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jana Házyová - REVITAL
45.40 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
4.47 €
Všeobecný materiál, batéria Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
29.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
25.40 €
Vody - Úcta k starším Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: LIDL, Slovenská republika, v.o.s.
2.82 €
Vody - Úcta k starším Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
14.40 €
Nepravidelná autobusová doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján Gabaj - GAJARO TOUR
30.00 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
21.60 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
55.44 €
Fontána s holubičkami Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: František Radványi BETONART
292.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
74.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
1.99 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
0.70 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
7.86 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
1.35 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
15.21 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o.
2.30 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
3.07 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Dalibor Doubek
0.90 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
7.49 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
52.70 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
191.26 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.99 €
Čerpadlo k fontáne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: František Radványi BETONART
44.00 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
2.25 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Štrk+doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
79.68 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
222.47 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.10 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.25 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
6.10 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.88 €
Kalendáre Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Partnerstvo MP-ČH
40.00 €
Adaptér, lampička k notebooku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
14.45 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
152.88 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
193.32 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
26.72 €
Krovinorez Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Meriač Ľubomír - SERVIS
479.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
74.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
8.50 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.25 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.99 €
Veniec - 70. výročie SNP Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Janka Agnetinová
9.60 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Čerpacia stanica phm
17.33 €
Oprava rozhlasovej ústredne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
119.22 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
256.73 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
3.40 €
Správny poplatok- odpis GP Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Okresný úrad Rimavská Sobota
48.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
14.84 €
Špor.poduj.- fut.turnaj - poháre, misky, lyžice... Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: MAJSTER PAPIER Revúca
22.63 €
Tričká - spevokol, futbalisti Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: LIEU NGO THANH
64.74 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
4.60 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
15.21 €
Tričká - spevokol Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dashu s.r.o.
70.46 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.10 €
Reprezentačné - OcZ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
10.66 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.02 €
Poradca,zákony 2015 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca s.r.o.
24.90 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
74.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
298.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
27.00 €
Strieška na plot Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
61.25 €
PHSR Muránska Lehota Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: VRCHÁR združenie pre rozvoj turizmu
300.00 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
18.49 €
Štrk+doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
79.68 €
Kancelársky papier Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
6.87 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
18.27 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
2.35 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
230.47 €
Poradca,zákony 2015 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca s.r.o.
24.90 €
Cement,duvilax,vápno Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
108.11 €
Nepravidelná autobusová doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján Gabaj - GAJARO TOUR
475.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.02 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
4.24 €
Kancelársky papier Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
3.40 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
24.40 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
12.46 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
13.98 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
16.14 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
74.00 €
Stravné lístky, odmena,pošt.,poistné, balné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
375.58 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.99 €
Športové poháre Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
85.88 €
Pozvánky,bulletiny,účast.listy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Anadia s.r.o.
150.10 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.15 €
Reprezentačné - OcZ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
8.88 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
294.65 €
Poskytnutie dotácie - CVČ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
33.60 €
Doplatok za obecné noviny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: INPROST spol. s r.o.
15.60 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.88 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.10 €
Reprezentačné - futbalový turnaj Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
38.72 €
Reprezentačné - futbalový turnaj Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: LIDL, Slovenská republika, v.o.s.
12.06 €
Reprezentačné - futbalový turnaj Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
28.38 €
Reprezentačné, hygienické potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
6.96 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
8.36 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
0.99 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
113.92 €
Počítač+príslušenstvo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Igor Škvarla FORS COOP.S
858.16 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
74.00 €
Stoličky ISO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: NASTOLEM, s.r.o.
238.80 €
Telefón-mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
35.17 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
7.19 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
2.72 €
Kult. spol.šport.podujatie - Deň matiek, MDD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
216.87 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
12.00 €
Všeob.materiál,čistace potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
12.07 €
Žehlička,zvonček Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
38.98 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
21.73 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
9.43 €
Aktivácia Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
10.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
328.18 €
Vypracovanie PD Rekonštrukcia miest.komunikácií Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Karol Kovács s.r.o.
2000.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
76.87 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.45 €
Občerstvenie - voľby EP Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
15.89 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
17.69 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
15.50 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
5.64 €
Reprezentačné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOMIK, s.r.o.
129.95 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
6.66 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
7.20 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
74.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
27.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
298.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
191.26 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.99 €
Orpava záložného zdroja Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Igor Škvarla FORS COOP.S
25.00 €
Výroba dubových dosák na oplotenie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Anton Gabaj - DREVOKOV
300.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.70 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.10 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
2.79 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
283.03 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
98.80 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
17.79 €
Občerstvenie - voľby EP Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
11.12 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
6.75 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
92.51 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
74.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.99 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
12.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.75 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
15.00 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Občerstvenie - voľba prezidenta Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
15.29 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
4.97 €
Valec do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
82.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
213.44 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
78.32 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
21.70 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
74.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.99 €
Reprezentačné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
6.59 €
Občerstvenie - voľba prezidenta Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
15.99 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
10.02 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
8.15 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
11.45 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
9.63 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
0.56 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
4.75 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
17.55 €
Vlajka, zástava SR Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: LIM PO, s.r.o.
30.80 €
Vyjadrenie - Rekonštrukcia miest.komunikácií Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest
36.00 €
Poskytnutie údajov z informačného systému KN Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
6.29 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
293.92 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.50 €
DVD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
3.99 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
2.75 €
Reprezentačné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
11.50 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
2.20 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
72.02 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
21.70 €
Autorská odmena za licenciu ... Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
6.67 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
6.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
74.00 €
Licencie Wéčko Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
60.00 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.50 €
Stravné lístky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
191.26 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.65 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
27.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
298.00 €
Zemný plyn -preplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
118.24 €
Počítač+príslušenstvo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
696.17 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Janka Agnetinová
5.00 €
Dobierka-poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
9.00 €
Reprezentačné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
1.43 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
13.67 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
10.11 €
CD - Verbatim Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
4.20 €
Ochranné prac. pomôcky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
5.92 €
Všeobecný materiál - tlačivá Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
6.00 €
Doména, webhosting, záloha webstránky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
6.59 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
10.00 €
Farba do tlačiarne, kopírovanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Ferdinandy
62.20 €
Všeobecný materiál - tlačivá Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
3.90 €
Poštovné, poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
8.50 €
Ochranné prac. pomôcky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Čalúnníctvo - Marián Paleček
7.30 €
Kancelárske potreby,všeob.materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
8.60 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
39.66 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
37.30 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
252.77 €
Refundácia mzdy zamestnanca Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVMAG, a.s. Lubeník
42.64 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.38 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
29.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
300.94 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
15.62 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
2.95 €
Doprava, štrk Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
196.80 €
Telefón, internet Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.72 €
Reprezentačné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.72 €
Obecné noviny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: INPROST spol. s r.o.
52.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
18.86 €
Reprezentačné - Mikulášske stretnutie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
117.45 €
Reprezentačné - Mikulášske stretnutie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
12.71 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
4.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
17.22 €
Reprezentačné - Mikulášske stretnutie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: LIDL, Slovenská republika, v.o.s.
8.73 €
Reprezentačné - Mikulášske stretnutie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Božena Bordigová BONA
37.07 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.50 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.74 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
350.92 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
26.80 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.45 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
12.40 €
kolkové známky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad geodézie, kartogragie a katastra SR
16.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
9.40 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
6.50 €
Občerstvenie-voľby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
11.83 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
9.43 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Jankovič - Aktiva
29.00 €
Stoličky ISO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: NASTOLEM, s.r.o.
210.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.46 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
19.20 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
0.70 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
15.01 €
Výroba fotiek Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ľubomír Rolinec - FOTO - ŠTÚDIO
10.50 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.50 €
Občerstvenie - voľby VÚC Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
12.15 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
9.89 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
6.56 €
Kancelárske stoličky ISO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: NASTOLEM, s.r.o.
42.00 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
62.14 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
31.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
305.00 €
Stravné lístky,odmena,poštovné,poistné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
132.20 €
Systémová podpora Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
291.79 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.64 €
Právo pre ROPO a OBCE Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: IURA EDITON, spol. s r.o.
68.40 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
291.85 €
Doprava štrku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
79.68 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
11.60 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.00 €
Kult.podujatie- Úcta k starším Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Božena Bordigová BONA
34.44 €
Kult.podujatie- Úcta k starším Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
57.26 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
10.80 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
8.36 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
10.56 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.88 €
Poradca, zákony 2013 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca s.r.o.
24.40 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
22.26 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Cement,doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
202.40 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.60 €
Komunálny odpad - VOK Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
171.99 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
261.88 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
6.26 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
11.90 €
Reprezentačné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
2.84 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.25 €
kancelársky papier Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
14.95 €
Športové poháre - 560. výročie obce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
57.00 €
Spomienkové predmety - 560. výročie obce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
1062.89 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
21.84 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Janka Agnetinová
5.20 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.00 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
2.20 €
Reprezentačné - oslavy obce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
92.68 €
Reprezentačné - oslavy obce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Heineken Slovenkso, distribúcia, spol. s r .o.
305.09 €
Reprezentačné - oslavy obce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
104.72 €
Čiastiace a hygienické potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
3.95 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
8.90 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján Bomba JADI
3.36 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
8.45 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
5.60 €
Športový materiál - futbalové lopty Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: NASTOLEM, s.r.o.
32.55 €
Klobásy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DCCatering s.r.o.
250.50 €
Vlajky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: LIM PO, s.r.o.
63.30 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.88 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Autorská odmena - oslavy - 560. výročie obce.. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SOZA
80.40 €
Stravné lístky,odmena,poštovné,poistné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
499.18 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.60 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
4.92 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
14.40 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
5.50 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
26.02 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
17.88 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
7.98 €
Reprezentačné - Mikroregión MP Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
15.83 €
Cement,vápno,doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
205.49 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
275.19 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
26.72 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Jankovič - Aktiva
25.00 €
Doprava ,štrk Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
159.36 €
pozvánky,plagáty - 560. výročie obce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Projects, s.r.o.
77.10 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján Smoliar
10.80 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: MAJSTER PAPIER Revúca
31.21 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
420.47 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
31.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
305.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.04 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.67 €
Poradca, zákony 2014 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca s.r.o.
24.90 €
Obálky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján Bomba JADI
1.65 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
9.50 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.10 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
1.90 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
1.11 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
4.59 €
Reprezentačné - príprava osláv obce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
6.45 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
12.40 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
7.75 €
Futbalové siete Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
60.65 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
25.61 €
Cement,doprava Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
202.61 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
238.12 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.00 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Dalibor Doubek
4.80 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
33.68 €
Poradca, zákony 2014 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca s.r.o.
24.90 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
55.87 €
Doprava štrku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
159.36 €
Vodoinštalačný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
21.71 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Stravné lístky,odmena,poštovné,poistné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
619.18 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.58 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
278.71 €
Doprava štrku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
79.68 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
18.18 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Holý - Expres Servis
7.00 €
Čiastiace a hygienické potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
4.04 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Čalúnníctvo - Marián Paleček
0.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
5.00 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.50 €
kancelársky papier Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
8.97 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Adriana Lisoňová A - Lis
210.00 €
Geodetické práce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Kilík Ján - JK
2670.00 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
52.42 €
Auditorské služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
200.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.76 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
257.81 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.61 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
6.33 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
18.07 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Pohostenie - MDD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
58.34 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
4.90 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
1.20 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
21.90 €
Čiastiace a hygienické potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
3.61 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
5.50 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.25 €
Všeob.,materiál,čistiacie potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
14.17 €
Pohostenie - Deň matiek Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
89.78 €
Pohostenie - Deň matiek Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
39.49 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
326.46 €
inštalačný materiál,ohrievač, WC Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
267.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
60.52 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
169.99 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.38 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Pluhovanie a úprava obecných ciest Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štefan Senko
80.00 €
Stravné lístky,odmena,poštovné,poistné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
619.18 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
31.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
305.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.67 €
Stavebný materiá,dvere,zárubňa Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
119.04 €
Odmený výkonným umelcom a výrobcom... Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
235.45 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
12.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
3.95 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
8.55 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
14.91 €
Čiastiace a hygienické potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
5.19 €
Čiastiace a hygienické potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
3.45 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
12.60 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.50 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
7.70 €
Čiastiace a hygienické potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
5.99 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
7.86 €
Všeob.,materiál,čistiacie,hyg.potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
9.42 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.24 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
31.27 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.70 €
kancelársky papier Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
14.95 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.10 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
39.05 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.30 €
Zrkadlo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ida Kontrová
36.57 €
DVD, kancelársky papier Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
3.70 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Darček - Fotoaparát Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.90 €
Karta do fotoaparáta 8 GB Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Jankovič - Aktiva
5.90 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.10 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.50 €
Právo pre ROPO a OBCE Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: IURA EDITON, spol. s r.o.
43.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.60 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
198.12 €
Doprava štrku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
62.76 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján Bomba JADI
3.10 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
7.23 €
Reprezentačné - Obecné zastupiteľstvo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
12.77 €
Licencie Wéčko Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
42.00 €
Pluhovanie a úprava obecných ciest Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štefan Senko
480.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.32 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Kancelárske potreby, kábel k tlačiarni Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
5.67 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.55 €
Kancelárske potreby, všeob.materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
9.90 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
3.42 €
Hadica Pyrotex B 75 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
133.14 €
Rukavice Tiffany - zásahové Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
38.40 €
Notárske služby -osvedčenie vyhlásenia o vydržaní Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Notársky úrad, JUDr. M. Režňák
154.28 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
15.35 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.70 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Jankovič - Aktiva
39.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
234.94 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
8.60 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
1.14 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Janka Agnetinová
10.05 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
5.95 €
Doprava štrku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
62.76 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
73.76 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
31.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
305.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
83.00 €
Stravné lístky,odmena,poštovné,poistné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
191.26 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
39.85 €
Zemný plyn - nedoplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9.25 €
Autorská odmena za licenciu -hudobné diela Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SOZA
14.28 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
192.12 €
Zemný plyn - nedoplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
6.04 €
Elektrina - preplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
84.64 €
Elektrina - nedoplatok Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
48.48 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
5.50 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
11.95 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o.
2.25 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
7.50 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
63.46 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.61 €
Obecné noviny 2013 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: INPROST spol. s r.o.
52.00 €
Doména, webhosting, záloha webstránky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
12.00 €
Poplatok za mobilný telefón Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
4.50 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.52 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
242.30 €
Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: INPROST spol. s r.o.
24.20 €
Reprezentačné - Mikulášske stretnutie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
141.61 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.20 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.75 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
126.67 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
82.00 €
Košický Korzár, SME Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
98.50 €
Reprezentačné - Obecné zastupiteľstvo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
16.32 €
Reprezentačné - Mikulášske stretnutie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Božena Bordigová BONA
44.70 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
1.99 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TESCO STORES SR, a.s.
24.76 €
CD médium Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o.
1.25 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Viera Halušková - HALAN
7.80 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
2.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
15.00 €
Stravné lístky,odmena,poštovné,poistné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
119.77 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.52 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
15.34 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
316.99 €
Systémová podpora 2013 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
291.79 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
79.67 €
Komunálny odpad - VOK Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
136.18 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
6.30 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
25.75 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
1.84 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
36.80 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.52 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
82.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
76.51 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
55.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
310.00 €
Poštovné, poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
5.80 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
225.63 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Renáta Kuchtová - MAJSTER A-D TEAM
11.45 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
2.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
3.65 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.10 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
3.66 €
Doprava štrku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
152.88 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vladimír Jankovič - Aktiva
39.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.28 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
6.39 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
2.80 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Jolana Mitrová, M-M- Servis
8.30 €
Palivo ako zdroj energie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
8.08 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
1.44 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
12.51 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
82.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.02 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
245.17 €
Doprava štrku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
146.88 €
Doprava štrku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
146.88 €
Výstavba autobusovej zastávky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Václav Fabo - ASO
1490.00 €
Predplatné "Poradca 2013" Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Poradca s.r.o.
24.40 €
Všeobecný materiál -oprava pumpy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
25.68 €
Všeobecný materiál -oprava KD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o.
5.70 €
Zasklenie skla -KD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ida Kontrová
9.57 €
Všeobecný materiál -oprava pumpy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: LEG - KOVO s.r.o.
79.84 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.10 €
Výstavba autobusovej zastávky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Václav Fabo - ASO
3320.00 €
Zasklenie skla -KD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ida Kontrová
28.71 €
Všeobecný materiál -oprava KD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
33.49 €
Všeobecný materiál -oprava KD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
48.59 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
7.67 €
Reprezentačné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
12.80 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
4.88 €
Všeobecný materiál - maľovanie KD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
18.70 €
Všeobecný materiál - maľovanie KD Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
134.05 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Janka Agnetinová
7.01 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
5.60 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
2.80 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.28 €
Cement Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
200.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
82.00 €
Stravné lístky,odmena,poštovné,poistné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
489.91 €
Vodné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.
21.48 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.52 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
244.98 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: CompAct - s.r.o.
31.80 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
4.15 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
2.98 €
Cement Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
152.88 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.28 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
82.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
55.00 €
Elektrina Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslov.energetika a.s.
310.00 €
auditorské služby na základe zmluvy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
200.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
44.00 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
231.09 €
Benzín Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
15.48 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
7.82 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.00 €
Práce na obecnom rozhlase Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: NEONPLUS s.r.o.
196.30 €
Doprava štrku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
127.68 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.00 €
Poštovné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
1.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.86 €
Cement,vápno Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
223.40 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
82.00 €
Vodoinštalačný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Maroš Balážik - BAMAR
168.59 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
85.78 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVMAG, a.s.
17.30 €
Stravné lístky,pošt.,poist.,odmena Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
632.24 €
Nebezpečný odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DETOX s.r.o.
57.36 €
Komunálny odpad Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
343.12 €
Reprezentačné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
10.91 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
15.64 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ľubomír Knopp
7.82 €
Benzín Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovnaft, a.s.
17.19 €
Čistiace a hyg. potreby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
10.79 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dušan Laboš
26.45 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Termobyt s.r.o.
40.23 €
Reprezentačné Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: COOP Jednota Revúca
2.94 €
Platba za doménu, webhosting a záloha webstránky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
84.00 €
Zriadenie webovej aplikácie www.muranskalehota.sk Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
120.00 €
Gemerský Korzár SME týžd Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
96.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Katarína Halušková - HALAN
9.02 €
Poštové ceniny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
4.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.30 €
Zemný plyn Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
82.00 €
Telefón - mobil Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.30 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?
Áno (60.1%)
Nie (38.1%)

Návštevnosť