facebook

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.
Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Rok 2025 Zápisnice

  Rok 2025 Uznesenia

   Rok 2024 Zápisnice

    Rok 2024 Uznesenia

     Rok 2023 Zápisnice

      Rok 2023 Uznesenia

       Rok 2022 Zápisnice

       Rok 2022 Uznesenia

       Rok 2021 Zápisnice

       Rok 2021 Uznesenia

       Rok 2020 Zápisnice

       Rok 2020 Uznesenia

       Rok 2019 Uznesenia

       Rok 2019 Zápisnice

       Rok 2018 Zápisnice

       Rok 2018 Uznesenia

       Rok 2017 Zápisnice

       Rok 2017 Uznesenia

       Rok 2016 Zápisnice

       Rok 2016 Uznesenia

       Rok 2015 Zápisnice

       Rok 2015 Uznesenia

       Rok 2014 Zápisnice

       Rok 2014 Uznesenia

       Rok 2013 Zápisnice

       Rok 2013 Uznesenia

       Rok 2012 Zápisnice

       Rok 2012 Uznesenia

       Účasť poslancov na obecnom zastupiteľstve

       1 2

       Hlasovanie poslancov za uznesenia

       1 2

       Úradné hodiny

       Pondelok: 07:30 - 15:30
       Utorok: 07:30 - 15:30
       Streda: 07:30 - 17:00
       Štvrtok: nestránkový deň 
       Piatok: 07:30 - 14:00

       Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

       Fotogaléria

       Kalendár

       Počasie

       Obec Muránska Lehota
       Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

       Iné

       Anketa

       Páči sa Vám nová webstránka?

       Návštevnosť