facebook

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.
Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Rok 2021 Zápisnice

Rok 2021 Uznesenia

Rok 2020 Zápisnice

Rok 2020 Uznesenia

Rok 2019 Uznesenia

Rok 2019 Zápisnice

Rok 2018 Zápisnice

Rok 2018 Uznesenia

Rok 2017 Zápisnice

Rok 2017 Uznesenia

Rok 2016 Zápisnice

Rok 2016 Uznesenia

Rok 2015 Zápisnice

Rok 2015 Uznesenia

Rok 2014 Zápisnice

Rok 2014 Uznesenia

Rok 2013 Zápisnice

Rok 2013 Uznesenia

Rok 2013 Zápisnice

Rok 2012 Zápisnice

Rok 2012 Uznesenia

Účasť poslancov na obecnom zastupiteľstve

1 2

Hlasovanie poslancov za uznesenia

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť