facebook

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.
Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Rok 2021 Zápisnice

  Rok 2021 Uznesenia

   Rok 2020 Zápisnice

   Rok 2020 Uznesenia

   Rok 2019 Uznesenia

   Rok 2019 Zápisnice

   Rok 2018 Zápisnice

   Rok 2018 Uznesenia

   Rok 2017 Zápisnice

   Rok 2017 Uznesenia

   Rok 2016 Zápisnice

   Rok 2016 Uznesenia

   Rok 2015 Zápisnice

   Rok 2015 Uznesenia

   Rok 2014 Zápisnice

   Rok 2014 Uznesenia

   Rok 2013 Zápisnice

   Rok 2013 Uznesenia

   Rok 2013 Zápisnice

   Rok 2012 Zápisnice

   Rok 2012 Uznesenia

   Účasť poslancov na obecnom zastupiteľstve

   1 2

   Hlasovanie poslancov za uznesenia

   1 2

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 15:30
   Utorok: 07:30 - 15:30
   Streda: 07:30 - 17:00
   Štvrtok: nestránkový deň 
   Piatok: 07:30 - 14:00

   Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie

   Obec Muránska Lehota
   Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

   Iné

   Anketa

   Páči sa Vám nová webstránka?

   Návštevnosť