facebook

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 433)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
MC14092022 Zhotovenie webovej stránky, poskytovanie služby v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex.digital samospráva, s.r.o.
2 320 €
OcÚML-89/2022 Úprava ceny za služby v oblastiach COO, BOZP,OPP a OOÚ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
35 €
OcÚML-26-001/2022 Dodatok k podnikovej kolektívnej zmluve Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor Obecné úrady so sídlom v Lubeníku
0 €
OcÚML-19-001/2022 Predmetom tejto zmluvy je komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
15 988.20 €
OcÚML-70/2022 Prenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Odb.: Martin Švonavec
Dod.: Obec Muránska Lehota
15 €
OcÚML - 32/2022 zabezpečiť odchyt túlavých a zabehnutých psov v katastrálnom území objednávateľa Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: OZ Tuláčik
0 €
719/2022/ODDDO Poskytnúť Žiadateľovi finančnú dotáciu na rok 2021 z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe VZN, Názov projektu: Výmena domčeka na náradie na cintoríne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
2 000 €
OcÚML-49/2022 Prenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Odb.: Milan Tabák
Dod.: Obec Muránska Lehota
15 €
OcÚML-46/2022 Prenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Odb.: Ľuboslav Kubasko
Dod.: Obec Muránska Lehota
10 €
OcÚML-39/2022 zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie /zneškodnenie vyseparovaných zložiek KO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚML-38/2022 upravuje vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia oddelene zbieraných zložiek KO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚML-26/2022 Dodatok k podnikovej kolektívnej zmluve Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor Obecné úrady so sídlom v Lubeníku
0 €
OcÚML-19/2022 Predmetom tejto zmluvy je komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
15 401.76 €
OcÚML-114/2021 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: NOWAS s.r.o.
0 €
OcÚ-100-001/2021 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
355.62 €
5190056827 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
OcÚML-101/2021 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
312.37 €
OcÚML-99/2021 Na základe tejto dohody sa obec Muránska Lehota zaväzuje mestu Revúca uhradiť dotáciu na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov v Centre voľného času v RA Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
200 €
OcÚML-98/2021 záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcÚML-93/2021 zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť