facebook

Zmluvy


zoznam zmlúv

Názov Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 316486_2020
Predmet 1.1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu, ktorá je špecifikovaná v bode 1.2. tejto zmluvy, na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok záložného veriteľa uvedených v Článku II. tejto zmluvy. 1.2. Záložca je výhradným veriteľom súčasnej a budúcej pohľadávky z účtu číslo SK86 3000 0000 0000 0029 5443 (ďalej len „účet“), ktorého je majiteľom a ktorý je vedený u záložného veriteľa a poddlžníka v jednej osobe v zmysle Zmluvy o bežnom účte uzavretej dňa 04.07.2018 v znení prípadných neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o bežnom účte“). Predmetom záložného práva podľa tejto zmluvy je akákoľvek súčasná a budúca pohľadávka záložcu vyplývajúca zo Zmluvy o bežnom účte (ďalej len „založená pohľadávka“). Záložné právo sa vzťahuje aj na úroky a ostatné príslušenstvo založenej pohľadávky. V prospech tohto účtu poskytne Pôdohospodárska platobná agentúra, IČO: 30 794 323 nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130059 zo dňa 05.10.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.12.2019 na predfinancovanie oprávnených výdavkov projektu záložcu s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Muránska Lehota“ do výšky 88 615,40 Eur. (ďalej len „projekt“) 1.3. Záložca dáva touto zmluvou do zálohu svoju pohľadávku voči poddlžníkovi, ktorá je špecifikovaná v bode 1.2. tejto zmluvy na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa uvedenej v Článku II. tejto zmluvy a zriaďuje týmto záložné právo v prospech záložného veriteľa. Záložný veriteľ toto záložné právo prijíma. 1.4. Záložca vyhlasuje, že na založenej pohľadávke neviaznu záložné práva iných záložných veriteľov a nevzťahujú sa na ňu ani iné práva tretích osôb
Dátum zverejnenia 04-06-2020
Suma s DPH 88615.4
Poznámka k sume
Mena
Dátum uzavretia 03-06-2020
Zmluvu uzavrel (meno, priezvisko, funkcia) Miloslav Marčák, starosta obce
Poznámka
Dodatky k zmluve
Viaže sa k objednávkam čislo -
Viaže sa k faktúram čislo -
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Muránska Lehota, IČO: 00328561, Adresa: Muránska Lehota č. 83, Mesto: Muránska Lehota, PSČ: 04901
Dodávateľ : Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00682420, Adresa: Štefánikova 27, Mesto: Bratislava, PSČ: 81499
Prílohy 71134_Zmluva_o_zriadeni_zalozneho_prava_k_pohladavke_z_uctu_c__316486_2020.pdf

zoznam zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť