facebook

Zmluvy


zoznam zmlúv

Názov ZMLUVA O DIELO číslo zhotoviteľa: 2020/01/000 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na stavbu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie – vetva „E“ (cesta k cintorínu)
Predmet 2.1. Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od Objednávateľa. 2.2. Miesto plnenia: Muránska Lehota 2.3. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve. 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v Zmluve.
Dátum zverejnenia 11-08-2020
Suma s DPH 15004.94
Poznámka k sume
Mena
Dátum uzavretia 04-08-2020
Zmluvu uzavrel (meno, priezvisko, funkcia) Miloslav Marčák, starosta obce
Poznámka
Dodatky k zmluve
Viaže sa k objednávkam čislo -
Viaže sa k faktúram čislo 2020008
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Muránska Lehota, IČO: 00328561, Adresa: Muránska Lehota č. 83, Mesto: Muránska Lehota, PSČ: 04901
Dodávateľ : OLESTA spol. s r.o., IČO: 52797805, Adresa: Revúčka 152, Mesto: Revúca, PSČ: 05001
Prílohy 45074_ZoD_2020_01_000_Muranska_Lehota_cesta_ku_cintorinu.pdf

zoznam zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť