Demografia

Demografia obce Muránska Lehota za rok 2021

demografia

spolu

muži

ženy

Počet obyvateľov k 1.1.2021

198

109

89

Počet narodených detí

3

1

2

Počet zomrelých občanov

7

3

4

Počet prisťahovaných občanov

3

1

2

Počet vysťahovaných občanov

3

1

2

Počet obyvateľov k 31.12.2021

194

107

87

Demografia obce Muránska Lehota za rok 2022

demografia

spolu

muži

ženy

Počet obyvateľov k 1.1.2022

194

107

87

Počet narodených detí

3

2

1

Počet zomrelých občanov

4

3

1

Počet prisťahovaných občanov

5

1

4

Počet vysťahovaných občanov

2

1

1

Počet obyvateľov k 31.12.2022

196

106

90

 

Demografia obce Muránska Lehota za rok 2023

demografia

spolu

muži

ženy

Počet obyvateľov k 1.1.2023

196

106

90

Počet narodených detí

3

1

2

Počet zomrelých občanov

4

2

2

Počet prisťahovaných občanov

6

2

4

Počet vysťahovaných občanov

0

0

0

Počet obyvateľov k 31.12.2023

201

107

94