Kontakty

Toto webové sídlo www.muranskalehota.sk spravuje Obec Muránska Lehtota  je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Muránska Lehota

Adresa:
Obecný úrad Muránska Lehota
Muránska Lehota 83
049 01 Muránska Lehota 

Fakturačné údaje:

Obec Muránska Lehota, Muránska Lehota 83, 049 01

IČO:  00328561
DIČ: 2020 724 750
IBAN: SK04 0200 0000 0000 2532 9582

Samosprávny kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Revúca
Región: Muránska planina
Počet obyvateľov: 196 k 31.12.2022
Rozloha: 786 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1453

Všeobecné informácie: info@muranskalehota.sk
Podateľňa: podatelna@muranskalehota.sk
Starosta: Miloslav Marčák, tel: 0915 885 958, e-mail: starosta@muranskalehota.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@muranskalehota.sk

Sekretariát: 
Tel.: 058 / 488 20 31
Fax.: 058 / 488 20 31

E-mailobecmurlehota@gmail.com

Kompetencie:
Obec Muránska Lehota je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Muránska Lehota je zriadený na Mestskom úrade v Revúcej.

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 14:00

 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk