Symboly obce

Obec Muránska Lehota vznikla v roku 1453. Leží na juhovýchodnej strane Slovenského Rudohoria, na nive, v doline Lehotského potoka. Obec vznikla počas valaskej kolonizácie Jelšavského panstva, pravdepodobne v polovici 15. storočia. Od 16. storočia sa stala súčasťou majetku pánov Muránskeho hradu.
Názov obce je doložený z roku 1453 ako Lehota, z roku 1551 ako Lehota Maior, z roku 1573 ako Lehotka, Lehotta Maior et Minor, z roku 1672 ako Murany Lehota, z roku 1773 ako Muranska Lehota.
Hlavným zamestnaním obyvateľov v 18. a 19. storočí bolo uhliarstvo, výroba šindľov a práca v blízkych hámroch.

Symboly obce Muránska Lehota boli vyhotovené na základe obecnej pečate, pochádzajúcej z druhej polovice 17. storočia, ktorej odtlačok bol objavený v Krajinskom archíve v Budapešti a nachádza sa aj v archíve obce. Na pečati je vyobrazený kruhopis SIGILUM LIHOTKA 1675 a štít v ktorom na troch kopcoch na pažiti stojí baran a nad ním pod sebou píla, nôž na šindle a valaška.

Erb obce Muránska Lehota
V červenom štíte na nízkom mierne pravošikmom zelenom trávnatom trojvrší stojaci strieborný baran v zlatej zbroji, nad ním mierne ľavošikmé strieborné prevrátené nástroje so zlatými rukoväťami – píla, pod ňou vľavo nôž na šindle a pod ním vľavo obrátená sekera.


Vlajka obce Muránska Lehota
Vlajka obce Muránska Lehota pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej, červenej, žltej, zelenej, bielej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Muránska Lehota boli zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky v roku 2006, prijaté obecným zastupiteľstvom v roku 2007 a následne boli vysvätené v miestnom kostole. Fotky z vysvätenia obecných symbolov si môžete pozrieť v našej fotogalérii Obecné symboly