Pohrebisko

Prevádzkovateľ pohrebiska v obci Muránska Lehota: Obec Muránska Lehota

Kontaktná osoba: Miloslav Marčák, starosta obce