Súpisné/orientačné čísla, určenie, zmena, zrušenie