Rekonštrukcia miestnej komunikácie 2018


Zoznam fotogalérií: