Vynášanie Moreny - Muránska Lehota, 2.4.2016

 02.04.2016

Dňa 2.4.2016 sa konala v našej obci spoločenská akcia - Vynášanie Moreny. Obnovenie tejto prastarej tradície, ktorou Slovania už v predkresťanských dobách vítali príchod jari, iniciovala členka súboru Ľahota, ktorý akciu pripravil, p. Iveta Tomiová. A tak všetci členovia spevokolu s nadšením pripravovali zdarný priebeh akcie počnúc zhotovením samotnej Moreny, nácvikom vynášania a prípravy pohostenia pre účastníkov sprievodu  až po zabezpečenie nakrúcania celej akcie. Na záver vyslovujem veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí akciu pripravili, pomáhali s jej zdokumentovaním i tým, ktorí sa na nej zúčastnili.

                                                                                                                

   Miloslav Marčák, starosta obce

Všetky fotky z akcie si môžete pozrieť TU. Video z vynášania Moreny si môžete pozrieť TU.