Jar slovenského národa

 25.10.2016

Pozývame Vás na výstavu JAR SLOVENSKÉHO NÁRODA, ktorá je vystavená v rámci festivalu SLOVENSKÉ KORTYNY. Otvorenie výstavy sa uskutoční 3. októbra 2016 o 11:00 h (na plagáte je chybne uvedený dátum) a potrvá až do 20. októbra 2016. Výstava Slovenskej národnej knižnice je zameraná na život a dielo Ľudovíta Štúra.