Oznámenie o konaní 33. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

 11.08.2016