Oznámenie o konaní 32. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

 28.07.2016