Držanie psov na reťazi - oznam

 24.03.2022

Od januára tohto roka je účinný zákon 272/2021 Z.z., ktorý zakazuje držanie psov na reťazi či inom uväzovacom prostriedku (okrem vôdzky počas venčenia). Znamená to, že v chovnom zariadení, ktorým sa myslí akékoľvek miesto alebo priestor, v ktorom je pes dočasne alebo trvalo chovaný, nemožno toto zviera držať na reťazi. Pre psy narodené po dátume 01.01. 2022 už zákaz platí, staršie psy musia byť natrvalo pustené najneskôr  01.01. 2024. Dovtedy musia držitelia zvierat vybudovať vhodné a bezpečné prostredie na chov psa bez reťaze, napríklad zabezpečiť riadne oplotenie a už dnes svoje zvieratá denne z reťaze púšťať tak, aby uspokojili svoju potrebu pohybu. Pre psy zatiaľ držané na reťaziach stále platí: minimálna dĺžka reťaze 2,5 m s otočnou karabínkou, nastaviteľný obojok a denné púšťanie psa na voľno, čo platí aj pre psy držané vo voliérach.


Zoznam aktualít: