Povinnosť označovať psov transpondérom

 28.01.2022

Obec Muránska Lehota oznamuje, že v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. (zákon o veterinárnej starostlivosti) § 19 ods. 9 je vlastník psa povinný zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom (dať psa začipovať). Za nedodržanie tohto nariadenia môže byť vlastníkoví psa uložená pokuta na základe § 48 ods. 1 vyššie uvedeného zákona. Obec bude dodržiavanie tejto povinnosti priebežne kontrolovať.

                                                                                                      Miloslav Marčák, starosta obce


    Zoznam aktualít: