Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov v roku 2023

 24.02.2023


Zoznam aktualít: