Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Muránska Lehota

 11.08.2020

Názov projektu:    Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci

              Muránska Lehota

Hlavný cieľ:  

Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej miestnej infraštruktúry rekonštrukciou miestnej komunikácie, ktorá prispeje k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti. Rekonštrukcia zabezpečí prepojenie vidieckej oblasti na miestnu dopravnú sieť, zatraktívni sa prostredie pre rozvoj vidieckeho turistického cestovného ruchu. Rozvoj cestovného ruchu prispeje k ekonomickému rozvoju obce, k zatraktívneniu prostredia pre turistov a vytvoreniu nového potenciálu pre rozvoj bytovej politiky v obci.

Výška finančnej podpory : 88615,40 €


Zoznam aktualít: