Zmenšiť textZväčšiť text

Výsledky volieb predzidenta Slovenskej rebubliky konaných dňa 16.03.2019

 19.03.2019

Výsledky „Volieb prezidenta Slovenskej republiky“

konaných dňa 16. 03. 2019 v obci Muránska Lehota

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                                                      173

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                                                     83

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                                                      83

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov                                          83

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Béla BUGÁR, Ing.                                                                                                             3  

2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.                                                                                              29

3. Martin DAŇO                                                                                                                     0

4. Štefan HARABIN, JUDr.                                                                                                  9

5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD.                                                                             2

6. Marina KOTLEBA, Ing. Mgr.                                                                                         11

7. Milan KRAJNIAK, Bc.                                                                                                      0

8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.                                                                              0

9. František MIKLOŠKO, RNDr.                                                                                        0

10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.                                                                                             2

11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.                                                                                26

12. Róbert ŠVEC, Mgr.                                                                                                         0

13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.                                                                              0

14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.                                                                                   0

15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.                                                                                          1

Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal:

József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.                                                                                     0

Robert MISTRÍK, Dr. Ing.                                                                                                       2

Zoznam aktualít: