Výsledky volieb predzidenta Slovenskej rebubliky konaných dňa 30.03.2019

 02.04.2019

Výsledky „Volieb prezidenta Slovenskej republiky“

konaných dňa 30. 03. 2019 v obci Muránska Lehota

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                                                      180

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                                                     81

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                                                      81

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov                                          79

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.                                                                                              37

2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.                                                                                   42


Zoznam aktualít: