Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota

 27.09.2018

Názov projektu:           Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota

Hlavný cieľ:  

Cieľom projektu je zlepšenie vzhľadu obce Muránska Lehota prostredníctvom úpravy a vybudovania verejného priestranstva a vytvorením priestoru na organizovanie spoločenských podujatí v centre obce. Rekonštrukcia prispeje k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, zatraktívni sa prostredie pre rozvoj vidieckeho turistického cestovného ruchu.

Výška finančnej podpory : 60493,12 €


Zoznam aktualít: