Zveľadenie centra obce

 21.10.2020

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám podarilo realizovať projekt pod názvom "Zveľadenie centra obce".

Z dotácie sme zakúpili zámkovú dlažbu, lavičky, stôl.

Ďakujeme BBSK ako hlavnému sponzorovi za poskytnuté finančné prostriedky, ktoré nám pomohli uvedený projekt zrealizovať.

                          

 

 

 

 

 

 

 

 


Zoznam aktualít: