2. ročník futbalového turnaja o pohár obce Muránska Lehota - 27.6.2015

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 27.06.2015

27. júna 2015 sa v našej obci konal 2. ročník futbalového turnaja o pohár obce Muránska Lehota. Športové podujatie sa odohralo na futbalovom ihrisku pri obecnom úrade. Turnaja sa zúčastnili štyri súťažné družstvá s nasledujúcim obsadením a konečným umiestnením;

1. miesto MODRÍ2. miesto ORANŽOVÍ

3. miesto ČERVENÍ

4. miesto ZELENÍ

1. až 3. miesto bolo ocenené pohármi, 4. miesto sladkou aj destilovanou cenou útechy.

Všetky fotky z futbalového turnaja si môžete pozrieť vo fotogalérii TU.


Aktivity obce a občanov