Deň matiek a Deň detí 2015

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 31.05.2015

Pri príležitosti oslavy Dňa matiek (2. májová nedeľa) a Medzinárodného dňa detí (1. jún), usporiadala naša obec Muránska Lehota 31.mája 2015 v kultúrnom dome kultúrno-spoločenské podujatie, na ktoré boli pozvaní všetci obyvatelia našej obce, no hlavne mamičky a detičky,
aby spolu oslávili ich sviatok.
Po privítaní básňou a príhovorom pána starostu nasledoval kultúrny program, počas ktorého vystúpil nielen náš obecný spevokol Ľahota  v sprievode hry p. učiteľky Mgr. Struhárovej
na akordeon, ale aj odvážnejšie deti so svojimi básničkami a pesničkami.
Video z vystúpenia nášho spevokolu si môžete pozrieť TU.

Športový program v podobe súťaží pre deti aj pre ich rodičov bol plný pohybu a zábavy, a pre každého zúčastneného bola pripravená sladká odmena.

Naša obec sa teší z vysokej účasti a spokojnosti hostí.
Všetky fotky z podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii TU.


Aktivity obce a občanov