Národné kultúrne pamiatky

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 26.05.2016

Pamätná tabuľa obetiam Prvej svetovej vojny bola odhalená v roku 1928 na miestnom kostole, keďže v tej dobe to bola jediná významná budova v obci. Tabuľa nám pripomína našich 19 spoluobčanov, ktorí bojovali a padli v Prvej svetovej vojne. Dnes je tabuľa umiestnená na budove obecného úradu.

Ľudový dom č. 62 ešte donedávna patril medzi kultúrne pamiatky vďaka svojej pôvodnej konštrukcii z nepálených tehál (váľkov). Dodnes je obývateľný a obývaný našimi spoluobčanmi.
 


Aktivity obce a občanov