Dni obce 2015

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 19.09.2015

Dňa 19. a 20 septembra sme v našej dedine oslavovali Dni obce Muránska Lehota.
V sobotu 19. septembra sa konal futbalový turnaj o pohár starostu obce Muránska Lehota. Na turnaji sa zúčastnili 4 mužstvá s nasledujúcim umiestnením.


1. miesto: Parlament

2. miesto: Susedovci

3. miesto: Dachovci

4. miesto: Revúca

Súčasne sa konal nultý ročník stolnotenisového turnaja s nasledovným umiestnením:
1. miesto: Peter Bernáth
2. miesto: Marianna Senková
3. miesto: Dominika Bölkeová

Víťazom gratulujeme a všetkým ostatným ďakujeme za účasť. Tešíme sa na Vás na ďalšom ročníku futbalového a stolnotenisového turnaja v našej obci. V nedeľu 20. septembra sa uskutočnil koncert Petra Stašáka a jeho priateľov, ktorí nám spríjemnili neďeľné popoludnie.

Všetky fotky z dní obce si možete pozrieť tu


Aktivity obce a občanov