Rímsko-katolícky kostol s umieračikom z Muránskeho hradu

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 26.05.2016

Rímsko-katolícky kostol s umieračikom z Muránskeho hradu

Rímsko-katolícky kostol z roku 1826 je dominantnou stavbou obce. Filiálny kostol patrí do farnosti Muránska Dlhá Lúka a je zasvätený Narodeniu Panny Márie. Vnútri je vyzdobený ručne vyrezávanými sochami neznámych majstrov. Obrazy krížovej cesty sú taktiež vyrezávané obrazy,ktoré sú darom od veriaceho.

Vo veži sa ukrýva zvon zdobený nápisom:
Živých zvoláva
Mŕtvych oplakáva
Hromy rozohnáva

Druhý zvon je jedinečný zvon-umieračik z Muránskeho hradu.

Muránska Lehota je malebná dedinka skrytá medzi vŕškami predhoria Muránskej planiny, ktorým dominuje bralo Cigánka s pozostatkami Muránskeho hradu.

Rímskokatolícky kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie stojí v obci len od roku 1825, preto sme sa veľmi začudovali, keď nás miestny pán farár Miroslav Raček  upozornil na malý zvon v kostolnej veži, na ktorom si všimol letopočet 1677. Ešte v októbri minulého roka sme sa vybrali na miesto, aby sme si zvon pozreli. Aké bolo naše prekvapenie, keď sme na vonkajšom plášti zvona našli nielen jeden, ale dokonca hneď dva letopočty: prvý vedľa latinského nápisu v hornom ornamentálnom páse a druhý (1676) v originálnom znaku zvonolejára, ktorý sa zachoval aj s jeho menom: Michal Kupec.

V odbornej literatúre sme sa dočítali, že zvonolejári tohto mena boli dvaja: otec so synom, ktorí pôsobili v Nemeckej (teraz Partizánskej) Ľupči v Liptove a vyhotovili samostatne, ale aj spolu (a neskôr aj s ďalším synom a vnukom) viacero zvonov pre kostoly v Uhorsku, ale aj v Poľsku. Po smrti otca preberá dielňu v roku 1676 Michal Kupec mladší a naďalej používa otcov starý lejársky znak, ktorý sa nám zachoval na lehotskom zvone. O rok na to už sám vyhotovil zvon pre kaplnku na Muránskom hrade s týmto latinským nápisom: SVRGITE MORTVI VENITE AD IVDICIVM 1677 (v preklade: Povstaňte mŕtvi, poďte  na súd 1677). Plášť zvona vyzdobil reliéfnou rastlinnou ornamentikou a doplnil znakom dielne, ktorým bol motív zvonu so šesťramennou hlavicou a hviezdou vo vrchole umiestnený v kruhu, doplnený z dvoch strán menom MICHAEL KUPEC a letopočtom 1676.

Nápis dokazuje, že ide o zvon, ktorým zvonili mŕtvemu, tzv. umieráčik. Napokon, potvrdzujú to aj jeho rozmery 50x50 cm. To, že zvon pochádza z Muránskeho hradu, dodnes živí miestna tradícia a dokazujú to aj archívne pramene, najmä kanonické vizitácie, ktoré sa zachovali v archíve Biskupského úradu v Rožňave. Podľa týchto záznamov bola v roku 1733 hradná palácová kaplnka po požiari vážne poškodená, jej veľký zvon bol prasknutý a malý, ktorý bol neporušený, bol prenesený do starého kostola v podhradí (teda v Muráni), kde ho nachádzame ešte aj v roku 1814. Po druhom veľkom požiari v roku 1760 Muránsky hrad už nebol obnovený a začal pustnúť. Z roku 1761 sa nám zachoval záznam o zvonici s jedným zvonom v Muránskej Lehote, ktorá ešte vtedy nemala kostol. Keďže v starom kostole v Muráni sa spomínajú v tom čase už len dva zvony (oproti pôvodným trom), je len logické, že pri tomto množstve zvonov pre zvonicu v Lehote nedali uliať nový, ale preniesli tam malý zvon z Muráňa.
Keď v roku 1825 v Muránskej Lehote postavili namiesto zrušenej zvonice murovaný kostol, zvon umiestnili do jeho veže. A v Muráni koncom 19. storočia Coburgovci na mieste starého zbúraného kostola dali postaviť nový kostol sv. Juraja, ktorý vybavili novým zariadením i novými zvonmi. Nepochybne to bol náš zvon-umieráčik, ktorý oznamoval aj smrť najslávnejšej majiteľky Muránskeho hradu Márie Széchyovej v roku 1678 a potom ešte ďalších 56 rokov odprevádzal všetkých zosnulých obyvateľov hradu na ich poslednej púti. Zvon sa zachoval aj so svojou pôvodnou šesťramennou hlavicou. Vzhľadom na rok jeho vyhotovenia je to jeden z najstarších zvonov na území Gemera a významný dokument zašlej slávy Muránskeho hradu.

Mgr. Edita Kušnierová
Stanislav Kršniak, archivár Biskupského úradu v Rožňave
http://www.majgemer.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:mlehota-yvon&catid=93&Itemid=186

 

 

 


Aktivity obce a občanov