Zvyky a tradície

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 26.05.2016

Stavanie májov
Zvyk stavania májov je jeden z mála, ktoré sa v našej obci zachovali dodnes. Tento každoročný zvyk sa v našej obci traduje na obdobie 40 dní po sviatkoch Veľkej noci. V tento deň tak, ako sa robilo oddávna, mládenci stavajú mladé stromy brezy ako máje pred domy, v ktorých býva dievča súce na vydaj. Dievčatá ozdobia stromy farebnými stužkami a ponúknu mužom oldomáš - "pálenku". Pre zachovanie tohto pekného zvyku sa v našej obci zvyk obmenil tak, že máje nestavajú iba mládenci dievčatám, no i ženatí muži svojim manželkám a dcéram, či mladí chlapci mamkám a sestrám.

Sobášne zvyky
Sobášne zvyky, ktoré sa zachovali v našej obci, sú lúčenie sa s nevestou a ťahanie reťaze. V predvečer svadby mladej ženy, sa skupina žien slobodných i vydatých poberá pred dom nevesty a spieva jej piesne o lúčení sa s mamkou, kamarátmi a iné, takzvané odoberanky. Pre nevestu je to akási rozlúčka so slobodou, kedy po pár piesňach vyjde z domu a pohostí svoje kamarátky a známe koláčmi, vínkom, či inými dobrotami.

Vo svadobný deň príde ženích popýtať nevestu na svadbu domov k jej rodičom. Ak je ženích z inej obce, mládenci z dediny natiahnu na moste do dediny reťaz a čakajú na svadobčanov. Keď chcú svadobčania odísť na sobáš, mládenci ich zastavia a pýtajú za nevestu odmenu. Vyjednávajú od ženícha oldomáš zato, že im berie mladú ženu, ktorá mohla byť jednému z nich nevestou a neskôr matkou ich detí. Skúšajú ženícha, na koľko si nevestu váži, a či dokáže zdolať takúto prekážku a ochrániť si svoju milú. Keď mládenci dostanú odmenu (zvyčajne pálené), zhodia reťaz, pustia nevestu na sobáš a poprajú im všetko dobré na spoločnej ceste životom.

Vianočné a veľkonočné zvyky
Zvyky Vianoc a Veľkej noci sa líšia od domu k domu aj v našej malej obci. Sú to sviatky rodiny a oslavy v kruhu najbližších, a preto má každá domácnosť vlastné zvyky a tradície, ktoré počas týchto sviatkov vykonáva. Napriek tomu, je štedrá večera na Vianoce a polievačka na Veľkonočný pondelok neoddeliteľnou súčasťou takmer každej rodiny.Aktivity obce a občanov