Kultúrno-spoločenské podujatia obce

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 26.05.2016

Oslavy Dňa matiek, Medzinárodného dňa detí a mesiaca úcty k starším
Naša obec každoročne pripravuje v tieto dni výnimočné pre naše matky, deti, či starších obyvateľov obce posedenie, na ktorom môžu stretnúť svojich známych a priateľov z obce, či prizvaných blízkych a osláviť tieto sviatky spolu pri hudbe a pohostení. Oslava dňa detí je vždy plná hier a zábavy vďaka súťažiam o sladké odmeny.

Oslava Dňa obce
V septembri roku 2013 po prvýkrát naša obec usporiadala oslavu Dňa obce pri príležitosti 560. výročia prvej písomnej zmienky o obci Muránska Lehota. Z podujatia sa stala každoročná tradícia a hostia sa tešia najmä z futbalového turnaja o pohár starostu na ihrisku.

Vatra
V našej obci sa už oddávna páli Vatra v súvislosti a oslavou Dňa víťazstva nad fašizmom -  8.mája. Vatru dlhé roky stavala mládež na mieste Štreka, no v roku 2015, v deň 70. výročia ukončenia Druhej svetovej vojny, sa podujatie po prvýkrát konalo pod vedením obce Muránska Lehota a vatra oslobodenia vzplanula na lúke v obci. Takto sa po rokoch sprístupnila aj pre deti, či staršie generácie, ktoré sa pamätajú na časy jej pálenia pod Príslopom. 

Mikuláš
Naša obec od roku 2011 každoročne usporadúva kultúrno-spoločenské podujatie Mikuláš, historicky viazané so svätým Mikulášom - patrónom detí - a dátumom oslavy jeho mena – 6. decembrom. Pravú zimnú náladu vyčaruje ozdobený vianočný stromček, vianočná hudba a výzdoba autobusovej zastávky, ktorá je dejiskom tohto podujatia. Neodmysliteľnou súčasťou je i sneh, ktorý nám Perinbaba nie vždy dopraje. Mikuláš s anjelikom a čertom pre naše ratolesti vždy prinesú darčeky – mikulášske balíčky plné sladkostí a ovocia. Odvážnejšie detičky Mikulášovi zaspievajú alebo zarecitujú a po rozdaní balíčkov si aj zatancujú. Okrem detí sa na akcii zabavia aj dospelí, ktorí sa stretnú so svojimi blízkymi a priateľmi z obce pri vianočnej hudbe a varenom vínku či punči.


Aktivity obce a občanov