71. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania - kladenie venca

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 28.08.2015

Dňa 28. augusta 2015 si naši občania pripomenuli 71. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania v roku 1944. Pamiatku tejto významnej udalosti našich dejín si uctili položením venca pri pamätnej tabuli pred budovou obecného úradu.

Fotky z kladenia venca pri príležitosti 71. výročia SNP


Aktivity obce a občanov