FS Ľahota

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 26.05.2016

FS Ľahota. prvýkrát vystúpil v rámci programu osláv 560. výročia prvej písomnej zmienky o obci  Muránska Lehota a VII. ročníka Dňa mikroregiónu Muránska Planina, ktoré sa konali 14. septembra 2013 v Muránskej Lehote, kde zožali veľký úspech nielen medzi domácimi, no i medzi hosťami jednak svojou kostýmovou nápaditosťou, ako aj výberom známych a obľúbených ľudových piesní. Dnes už FS spieva na rôznych obecných oslavách,  no i mimo našej obce na regionálnych podujatiach a súťažiach. Má vo svojom repertoári pripravených viac ako 60 ľudových piesní a naďalej spieva s elánom a pripravuje sa na ďalšie vystúpenia. V novembri 2016 FS vydal CD V tom ľahockom poľu. FS tvorí 9 dobrovoľných členov.


Aktivity obce a občanov