IX. ročník Dňa Mikroregiónu MP - Muránska Huta 2015

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 10.10.2015

Dňa 10.10.2015 sa konal v Muránskej Hute IX. ročník Dňa Mikroregiónu Muránska planina. Na podujatí vystúpili účinkujúci zo všetkých obcí združenia Mikroregiónu MP. Našu obec reprezentoval spevokol "Ľahota", ktorý po prvýkrát vystúpil v krojoch, ktoré sa im podarilo dať vyhotoviť aj vďaka finančnej podpore Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron, a to z  Grantového programu  "Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron".

Všetky fotografie z podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii TU


Aktivity obce a občanov