Ukáž čo vieš a nauč nás v Jelšave

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 14.05.2015

Členky Jednoty dôchodcov z Muránskej Lehoty sa dňa 14. mája 2015 zúčastnili okresnej akcie
Ukáž čo vieš a nauč nás v MsDK v Jelšave.

Akcie Ukáž čo vieš a nauč nás sa zúčastnili zástupcovia organizácií z obcí nášho okresu,
ktorí prezentovali svoje výrobky - výšivky a iné ručné práce, cukrárenské a pekárenské výrobky, mäsové a syrové výrobky a iné.
Fotky výrobkov, ktoré prezentovali členky z našej obce si môžete pozrieť vo fotogalérii kliknutím na odkaz TU.


Aktivity obce a občanov