Žiadosť o zriadenie vjazdu miestnej komunikácie

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 15.08.2022

V tomto prípade je potrebné vyplniť žiadosť - nájsť vhodný dokument - následne postupovať podľa pokynov
na danej stránke Ministerstva vnútra. 

Odkaz na webovú stránku MV: https://www.minv.sk/?dokumenty-na-stiahnutie-16


    Aktivity obce a občanov